7 תשובות
איך קוראים לכם?
מושי ומושמוש
משיבי
ניקי וקיני:)
קוקי קוקה, לולי לולה, שושי שושה, נוני, נונה, לאלי, לאלה, לילי, לילה, טיטי, טיטה, קותי, קותה, נושי, נושה, קיקי, קיקה.
מקווה שעזרתי ; )
מאמי;)
פשושית ופשוש:)
בובי + באבי
נוני + נונה/נאני
שושי + שושה

חח כאלה ;)