5 תשובות
סיפו, ספקה, אסופה, יש לך עוד אחד רזרבה
סופי
ספוש
יש לי חבר שקוראים לו אסף בן כאילו לא בת אז למה הכוונה כאן?
אספי
אספוש
אסוש?
ספי = (עם פתח בסמך)
אסף..
אפשר גם כל שם חיבה שלא קשור לשם ספציפית
אספסוף
אנונימי