תשובה אחת
אם נקליד בגוגל את המילים ארגונים למען קידום מעמד האישה נמצא עוד כמה ארגונים טובים. 1) המרכז לקידום מעמד האישה.2) הרשות לקידום מעמד האישה.3) שדולת הנשים בישראל. כל טוב.