7 תשובות
ארגון.
תלוי אם מנקדים
ארגון.
חיריק לפני שווא נח הוא תמיד חסר.
ארגון
ארגון
ארגון.
ארגון