11 תשובות
הדרי, הדרוש, הדרושקה, הדרדר, דרדר:)
דרדס
הדר ברי, דר דר, הדי, הדורי, דרי..
הדרדסה:)
הדרדסי
הדרונת, דרי, הדרי..
הייתה לי חברה שקוראים לה הדר
קראתי לה הדרוש הדרדר הדרי דרדסית ( זה סתם לא קשור חח)
הד, הוד, הדי, דר, דרוש, הדרוש, הדרי, הודרה...
דרי, דרוש, הדרי...
דרי, דרדר, דר.
הדרוש, הדרי, הדרוס, דרי, דרדר, דרדור, הדרולה, הדרולי...