10 תשובות
חניצ'קה, חני.
חנות.. חנוני:)
חני
חןחן
חנושה
חנצ׳וק, חנוש
חנ, חנצ'וק, חנוש נראה לי זהו...
אנונימי
חנצ', חניינה, חנוצ'קה.. כינויים בשביל הצחוק ^~^
ח'נקי, חנוצ', חנוש, חנוצ'קה, חנוש'לה, ח'נקה.
אני קוראת לחברה שלי חנג'ה חחח
חנוש, חני, חנילה (: