8 תשובות
שגיקוש (?)
אנונימי
יש לי חברה שקוראים לה שגיא
אני קוראת לה שגיגוש, שוגה.
שרגא
שוגי.
לבן: שגשג, שגושי, שגוש
לבת: שוגי, שוגה, שוגית
שגיגו