16 תשובות
אליש
אלי
אל
אנונימית
א
אנונימי
"
אנונימי
שואל השאלה:
עוד רעיונות?
אנונימי
אלי שב!
אנונימי
אלי
שבעי
אלישה
שובי
אליש
שואל השאלה:
זה השם של חברה שלי ואני לא סובל את השם הזה! מה לעשות? חח
אנונימי
קודם כל, למה לשנוא? זה רק שם.
דבר שני, אתה יכול להמציא לה כינוי נחמד שלא קשור לשם אלישבע.
שואל השאלה:
אני חייב זה יהיה דומה לשם אלישבע ושזה לא יהיה תינוקי
אנונימי
אלישמונה
אליתשע
אלי
#אליעשר
אנונימי
אליאחדעשרה
שבעל'ה..
אנונימי
אלי
שבע
שי
אלישי
או או סטינקי