5 תשובות
שנה פחות שבועיים
12.5 חודשים.. בשנים זה שנה ושבועיים
11 וחצי חודשים.
כמעט שנה. אחת עשרה חודשים שבועיים ויום.