3 תשובות
אכן כן. ראי טיפים בתגית "אגרת הטלויזיה, נכים".
מערכת סטיפס
את פטורה משלמים עבורך
yorm569 מומחה סטיפס
יש לך פטור מלא מאגרת טלויזיה, ראה סעיף א, תת סעיף 5 בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965

א. מי זכאי לפטור מלא?
בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974, נקבע, בין השאר, פטור מאגרה על החזקת מקלט בידי -
1. אדם עיוור - העיוורים מקבלים פטור מתשלום האגרה מהמועד שבו הונפקה להם תעודת העיוור של משרד הרווחה.
2. אדם חרש-אילם (חרש-אילם הוא אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה) ראו את הטופס.
3. מקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, שאינו מקבל קצבה נוספת, ובתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
- אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
- אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
- החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים.
שימו לב, הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
4. אזרחים וותיקים (משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה).
5. אוכלוסיית נכים שמשרד הביטחון ומשרד האוצר מופקדים על רווחתן. (נכים אלו אינם פטורים מתשלומי אגרת טלוויזיה, אבל משרד הביטחון ומשרד האוצר ממנים עבורם מתקציבם את האגרה).
מאיר עובדיה מומחה סטיפס
באותו הנושא: