2 תשובות
מוכיחים שהמרובע בנוי משני משולשים שווי שוקיים..
מחפשים תכונות של מקבילית, זווית אחת חדה אני חושבת ואז מתאימים לתכונות של מרובע ספציפי..