3 תשובות
חשבון צעיר למשל?
שואל השאלה:
לא זה לא של צעיר.. זה רגיל
אנונימי
אוקיי.
למעלה המספר הארוך עם הרווחים זה המספר של הכרטיס.
ולמטה יש עוד מספר עם רווחים. המספר הארוך האמצעי זה המספר של החשבון.
באותו הנושא: