5 תשובות
רשום על הכרטיס בנק. או תחייגי למוקד שירות של הבנק שלך ותשאלי.
במסמכים שיש לך מהבנק או על הכרטיס
שואל השאלה:
אבל על הכרטיס איך אני יודעת מה המספר מישהו צריך לעשות לי העברה בנקאית ואני לא יודעת איזה מהמספרים שעל הכרטיס לתת לו
תראי בתלוש שכר לאן מועברת לך המשכורת.
כמו כן בהעברה בנקאית יש לציין: שם מלא, מספר חשבון, שם הבנק / קוד הבנק, מספר הסניף.
אנונימי
סדרה של ספרות. משמאל לימין.
2 ספרות-מספר בנק
3 ספרות - מספר סניף
6-8 ספרות - מספר חשבון
באותו הנושא: