2 תשובות
מופיע
בהחלט מופיע
מספר חשבון בנק לא יופיע במקרה של כרטיס אשראי מוטען (כמו שמוכרים בדואר ) ככה שהוא אינו משוייך לחשבון בנק.