6 תשובות
k זה קיצור לאלף.
200k- 200,000
כי k זה אלף
K זה אלף כאילו כמו ש M זה מיליון וB זה ביליון
שואל השאלה:
למה פשוט לא t?
מחזק את idk רק שטעית- B זה מיליארד
באותו הנושא: