תשובה אחת
יש לך את מספר היסוד, שהוא בעצם מספר הפרוטונים, ויש לך את מספר המסה, שהוא בעצם מספר הפרוטונים והניוטרונים ביחד, אז כדי לגלות את מספר הניוטרונים את עושה מספר מסה פחות מספר היסוד
באותו הנושא: