תשובה אחת
תהליך פיזיקלי זה מאפיין של מוצק נוזל וגז. ההרכב של החומר אינוי משתנה.
תהליך כימי זה שינוי בהרכב החומר והשינוי הזה יוצא לנו חומר חדש