5 תשובות
פיזיקלי
תהליך פיזיקלי
פיזיקלי
אנונימי
פזיקילי כמובן
פיזיקלי, מכיוון שלא נוצר שום שינוי בחומר. לעומת כימי שהחומר משתנה כמו לשרוף נייר