תשובה אחת
להמיר int לstring:
נניח ;int x = 88
אז פשוט ()x.ToString
להמיר מstring לint:
נניח ;"string num = "1234
אז פשוט (int.Parse(num
ממליצה לך לחפש בגוגל את תקבלי תשובות מהר יותר ויותר טובות