4 תשובות
אני, פרטי גם טוב.
אני יכול לנסות תלוי באיזו רמה
יכול לעזור
בטח, אני יכול לעזור.