8 תשובות
CTRL+C-העתק
CTRL+V-הדבק
ctrl+c העתק ctrl+v הדבק
קונטרול + C = העתק
קונטרול + V =הדבק
העתק - CTRL + C. והדבק CTRL + V.
מקווה שעזרתי:-)
ctrl+c = העתק
ctrl+v = הדבק
יומטוב (:
מסמנים את הטקסט או הקובץ (שרוצים לשמור ולהעביר) --לוחצים על המקש Ctrl ובלי לעזוב על המקש C, משחררים את המקשים-- כעת הולכים למקום אליו רוצים להעביר את המידע ולוחצים על המקש Ctrl ובלי לעזוב על המקש V

*במקלדת קיימים שני לחצני Ctrl, זה לא חשוב על איזה לוחצים אבל יותר נוח על השמאלי.
דוד
בס"ד

אם אין עכבר ועובדים רק עם המקלדת אז זה המהלך:
בעזרת המקשים מגיעים לתחילת המילה או הטקסט, לוחצים shift+חץ לכיוון המתאים, הטקסט יסומן.
מקש c+ctrl מעתיק, מקש x+ctrl גוזר, מקש v+ctrl מעביר, מקש z+ctrl מבטל.

בהצלחה רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
נראה לי שמספיק אנשים אמרו לו כדי שתפסיקו לכתוב את זה!
אנונימי