4 תשובות
ctral+c
ctrl+v
קונטרול C זה העתק
קונטרול V זה הדבק
העתק- CTRL+C
הדבק-CTRL+V