2 תשובות
קנוני זה המרכז בראשית הצירים כלומר נקודה (0,0)
תציבי X שווה אפס וY שווה אפס ותראי אם זה מקיים את המשוואה
שואל השאלה:
האא הבנתיי! תודה (-: