6 תשובות
10 לחודש יום שבת
בשבת הקרובה
שבוע מהיום (שבת)
שישי בערב ההקפות הראשונות
יום שמיני עצרת
היום שבו מסיימים אץ קריאת התורה בפשט
יום שבו כל ההשפעות של כל חודש אלול ראש השנה יום הכיפורים וסוכות מצטמצמות ליום אחד, יש ביום הזה כל כך הרבה
אה הוא שאל מתי וראיתי את הת כ ה, פדיחהה