6 תשובות
they lived in israel and moved to
..They lived in israel and moved to
They lived in Israel and moved to
They were living in Israel but they were moving to.. נראלי ככה
_________ They lived in Israel and moved to
ח ח ח ח ח כמה שגיאות במשפט אחד אוראגון אני מת