2 תשובות
ים(?)
רקעים מסרטים( נגיד הקטע בפארק היורה שהטי רקס רודף אחריהם או משהו בזגנון)