9 תשובות
רעיון ל?
וידויים של סטיפסס
שואל השאלה:
לעמוד וידויים מקורי (?)
רשמתי מה לא מובן בזה
אנונימית
שואל השאלה:
אבל אני רוצה שיהיה מלא עוקביפ ומלא וידויים
מבינים?
אנונימית
שואל השאלה:
לא הרבה מכירים את סטיפס
אנונימית
אבל כן יהיה לזה מלאא עוקבים, זה ממש שווה
שואל השאלה:
אז אני אפתח
אנונימית
שואל השאלה:
אבל אסור לפרסם עמודי אינסטגרם בסטיפס :/
אנונימית
וידויים מהילדות
וידויים מצחיקים
וידויים עם הקראש
וידויים על אוכל
וידויים מהלימודים
וידויים של סטיפס
וידויים של ביישנים
וידויים על טיולים
וידויים ממסיבות (לא יוצאת לזה אבל בטוחה שזה משהו שנוגע להרבה אנשים)
על מה הנימוס בדיוק? בואו תסבירו.