2 תשובות
תעשו שם שלא קשור אליו
א. למה לפרסם את השם המלא שלו
ב. יש לי כמה : המורי, החנונים, תפומורי, אדמת מורי, מוריו, מוריז, מוריס, מוריזאוהבילדים, מוריזמטרידאותי, בןמורי (כמו בנזיני או בן אל), מאוריזמור אווי ווייז מור. מורי ממרמר ילדים. מוריזלה. מווריזוצקה.

זהו
אנונימי