4 תשובות
איזה שמות לדוגמא?
שואל השאלה:
שם לקבוצה
שאר האחוות עשו בדיחה פרטית
אנונימית
קאריבוקה
לורג'יסגאווה...
זה שמות שהיה לי בקורס הזה =)
שואל השאלה:
מה המשמעות שלהם? אנחנו רוצים שמות מגניבים שאף אחד לא יבין
אנונימי