4 תשובות
דרור
שם של אבן חזקה/חיות חזקות
ארבל
ברק
וכדו
אממ תעשי שם לפי השם שלך או בכללי שם של חיה חזקה
שמות של ממתקים
או של חיות
או של יצורים שלא קיימים
או של שמות תואר
או שתתני להן לבחור ותעשו הצבעה