32 תשובות
הם לא שונים מחרדים. דוסים זאת מילת גנאי לאדם שהוא חרדי.
זה כינוי גנאי לחרדים
כינוי סלנג ליהודי דתי או חרדי, כינוי גנאי
דתיים ממש כמעט חרדים
שואל השאלה:
יש פירוש למילה? איך היא מתפרשת כמילת גנאי?
אנונימי
דוסים זה שיבוש של המילה דתיים
ככל הידוע לי אין פירוש אחר
דוסי זה כינוי סלנג לחרדי או דתי
מילת גנאי? טוב אז אצלנו דוסים זה מחמאה ואומרים אותה בדרך כלל לאנשים דתיים יותר נקרא לזה צדיקים יותר
דוס זו לא מילת גנאי. זה ביטוי פנימי כזה, תוצר של המילה 'דתי' בהטייה יידישית-אשכנזית שמחליפה את ה-ת' ב-ס'. 'דתי'-'דוסי'. זה ביטוי המשמש להגדרה של אדם דתי במיוחד.

אולי בחברה החילונית הביטוי מבטא זלזול, אבל בתוך החברה הדתית הוא דווקא מכוון כלפי מי שנחשב לדתי יותר אדוק.

*נערך*
זה כמו להגיד כושי על מישהו שהוא שחור. סבבה זה לא אמור להיות מעליב כי הוא בא מכוש וזה מאפריקה. אבל עדיין המילה הזאת תפסה כמשהו לא טוב להגיד למישהו שהוא שחור עור. ככה גם דוסי יש אנשים שתופסים מזה כמילת גנאי אפילו אם זה במקור מיידיש וזה מיידיש המילה אסל עדיין זה נחשב למילת גנאי.
שואל השאלה:
^כ*שי זו מילה בפני עצמה לא תרגום. במיוחד לא תרגום של הn word כמו שהרבה חושבים.
שמש_ טוען.ת שזה מיידיש
אנונימי
דוסים אלה אנשים שאוכלים שלווה, קציצות עם פירה ואפונה.
אנונימית
דוסים זה בכלל לא מילת גנאי זה דתי ממש אדוק כאלה עם אינטרנט הגנה וזה אבל הרבה פחות מחרדים שחרדים לומדים בבתי ספר רוב היום תורה דוסים לומדים מקצועות ליבה.
^זה התחיל אצל הדתיים
דוסים=חרדים
דוסים זה דתיים ביידיש
זה אותו דבר נראלי
זה אומר דתיים ומשומש גם לחרדים
אבל היום, חלק מהחילונים משתמשים בזה ככינוי גנאי לחרדים
אנשים דתיים שמקפידים יותר על המצוות
דוסים זה דתיים חזקים יותר
זה לא משנה אם הפירוש המקורי גנאי או לא
היום זה גנאי אז אל תעשו דווקא וזהו
^בדיוק :/
אנונימי
אותו דבר
כינוי גנאי לחרדים
ואגב לכל מי שאומר שזה פוגע-
אני חרדית ואני יכולה לאמר שגם חרדיים ודתיים קוראים ככה אחד לשני- זאת אומרת לדוגמא, אני חרדית ומוגדרת חרדית אבל אני חרדית קצת יותר "פתוחה" ונגיד לחרדית שטיפה יותר סגורה ממני אני יכולה לאמר שהיא יותר "דוסית" ממני
וגם לי הרבה חברות קוראות "דוסית" כי ביחס אליהין אני ממש ממש סגורה...
קיצר זה בעצם בא לבטאות את דרגת הדתיות שלך אצלינו..
ולא יודעת מה עם אחרים, אותי זה לא מעליב כשאומרים לי שאני דוסית. אני לוקחת את זה כמחמאה שאני קרובה לאלוקים ודוסית!!
דוס זאת לא מילת גנאי. זה מתפרש כדתי ביידיש, אפילו אנחנו בבי"ס משתמשות במילה הזאת לפעמים או בציניות על חרדית שהיא יותר חזקה ממנו. זה נהפך לסלנג למרות שזה לא. זאת הגדרה לכל דתי. מי שמחוץ למגזר החרדי לרוב משתמשים בה הרבה כמילת כגנאי.
זה לא כינוי גנאי.
דוס זה דתי ביידיש
מילת גנאי
גם אם המקור לא אמור להיות זה אותו דבר כמו כוש
במקור זה בכלל מילה מהתנך אבל כיום זה מילת גנאי ולא משתמשים בה כנל לגבי דוס
דוסי זה דתי ביידיש.
די לומר דברים שאתם לא יודעים...לומר דוס זה כמו לומר דת, זה הפך לסלנג שמדבר על אדם דתי "מאוד", וזה פשוט מטומטם.
כל אדם דתי, אמור להחשיב את עצמו "דוס", כי אם הוא דתי, הוא דוסי.
דתי פשוט שקוראים בתורה הם קוראים בידיש
ד כ-דו
ותי כ-סי
מה שיוצא
דוסי
אצלנו זה מישהו שדתי מאהבת ה'. יענו צדיק אמיתי:) דווקא זאת מחמאה גדולה אצלנו:)
זה חרדי אדוק