11 תשובות
מצטרף לשאלה
כי זה מנהג מאב לבן
כי זו מצווה מהתורה.
למרות שלא חייב לגדל פאות.
אסור להם להסתפר (?)
מכבוד (?)
יש הלכה שלא לגלח את הפאות אבל הם סתם מחמירים ומגדילים אותם (דרך אגב זה אסור בתורה כי כתוב שאסור להוסיף)
'לא תגלח פאת ראשך'.
זה בעצם אומר שצריך להשאיר עד העצם שצמודה לאוזן, עד שם רוב הדוסים מגדלים
Eco
כדי שיהיה להם מה לסובב על האצבע. (ראיתי אחד שעושה את זה)

תשאלי אותם.
זה לפי ההלכה
+~+
"לא תגלח פאת ראשך".
זה מסביר הכל
ואגב זה לא רק דוסים אלא גם סתם דתיים
לפי התורה, יש איזורים בראש שאסור לקצר יותר מדי (לא תקיף).

מגדלים כדי "להדר" או כדי להראות זהות יהודית, בגדול אין חיוב הלכתי בזה, וגם ממש לא כולם נוהגים בזה.
בגלל מה שכבר כתבו לך, ההלכה מהתורה ובעיקר כדי לבדל את עצמם מהאוכלוסייה הכללית - הפאות, הכובע, החליפות, הזקן, הציציות ושאר הלבוש והמראה שלהם זה במטרה שיהיה הבדל, שישר יידעו מי חרדי ומי לא וכדי שחרדים לא יתערבבו בקלות עם חילונים.
הם עושים את זה בשביל לשלוט באנשים שלהם בקיצור