6 תשובות
My military service / my public service
שואל השאלה:
אבל זה שירות ציבורי לא?
אנונימית
משתמשים במילה הזאת גם בכוונה לשירות לאומי
National Service
My service.

Service = שירות
כשהתאמנו לבגרות אנגלית בעפ המורה לימדה אותנו לומר
Community Service - שירות קהילתי
כשנפגשתי עם תייר אמרתי לו שאני עושה Community Service והסברתי פשוט :)