5 תשובות
עניין של מבנה גוף נטו
ברור
כן בטח
Sh1
כן גנים ומבנה גוף