2 תשובות
שואל השאלה:
בבקשה דחוף
אנונימי
זה בטריגו:
נוריד גובה אל הבסיס
ידוע שהוא גם תיכון כי זה משולש שווה שוקיים והגובה לבסיס והתיכון לבסיס מתלכדים.
נוצרים לנו 2 משולשים ישר זווית שבכל אחד מהם יש זווית 70 ויתר 18
cos 70= חצי מהבסיס חלקי היתר.
חצי הבסיס יהיה x
cos 70=x/18
x=18cos70
אבל זה רק חצי בסיס אז כל הבסיס זה:
2x=36cos70
עוזר מומחה סטיפס
באותו הנושא: