12 תשובות
SLEEPING
Sleeping.
שינה זה sleeping
ישנה- sleep
is sleeping
is asleep
לא sleep שזה שינה
Sleeping
Sleep
im sleeping
(אבל רק שינה זה sleep)
אם את רוצה להגיד שאת ישנה עכשיו-
I'm sleeping
Sleeping (:
she is *sleeping*:)