11 תשובות
אני ישנה כרגע.
אני ישנה...
אני ישנה כרגע.
אני ישנה כרגע.
ישנה.
אבל את ערה כרגע
אני ישנה כרגע..
משפט לא תיקני. מבחינה לשונית, לוגית ועוד..
אי אפשר לדבר כשישנים ובטח לא לכתוב.. לכן שתי הצורות טעות.
אני ישנה אומרים בלי ''כרגע''
אני ישנה כרגע.
הפועל "ישן" שייך לקבוצת פעלים הנקראים "פעלי מצב", הבאים בבינוני של בניין קל במשקל פָּעֵל ולא במשקל הרגיל פּוֹעֵל. למשל הפעלים: גדֵל, חפֵץ, קטֵן, רעֵב, שבֵע ושמֵח. פעלים אלה לא מציינים פעולה ממש אלא מצב, והם שרידים לצורת פועל שהיתה נפוצה למדי בעברית העתיקה. יש במקורותינו גם: אָהֵב, ירֵא, עשֵן, שמֵן ועוד, המשמשים כפעלים ולא כשמות תואר.

גם הפועל יָשֵן הוא פועל מצב, ולכן צורת הבינוני שלו היא יָשֵׁן (ולא "יושן").

אז התשובה הנכונה היא ישנה.