6 תשובות
bracelet
neckles
צמיד- Bracelet
שרשרת- Necklace
necklace-שרשרת
bracelet-צמיד
צמיד - Bracelet
שרשרת- Necklace
bracelet ~ צמיד
neckles ~ שרשרת