6 תשובות
necklace-שרשרת
bracelet-צמיד
צמיד - bracelet
שרשרת- necklace
bracelet ~ צמיד
neckles ~ שרשרת
צמיד- bracelet
שרשרת- necklace
bracelet
neckles