4 תשובות
אתה יכול לתת דוגמא?
לא הבנתי.
אנונימית
שואל השאלה:
אומרים שהיום משתמשים במזגן, למרות שהתופת התנ,ך הוא לא היה.

אם כן, למה שהיו לא יעשו שכב זכור (לא עלינו!) - למרות שזה לא מקובל על פי התנ"ך?

אתם מוצאים "הגיון" ב"ראיות" כאלה"?
אנונימי
הם מבלבלים בין מצוות ואיסורים לבין סתם דברים שלא היו קיימים.
אתה מבלבל בין מיליום מושגים שונים בפסיקת ההלכה.
מה שהתורה אסרה בפירוש - אסור להתיר (אא"כ זו הוראת שעה זמנית במצבים ממש מסויימים, אין כאלה היום) .
מה שהתורה לא אמרה בפירוש, יש את כל תודה שבע"פ כדי להמשיך ולפרט את כל מה שנכתב בתורה.
מה שלא היה קיים גם שם, נתון להחלטת הפוסקים מתוך כל מה שנכתב בתורה שבכתב ושבע"פ, ומה שפוסקים קודמים כתבו.

חשמל בשבת זו סוגייה עם הרבה מאוד מחלוקות. הרב שלי לדוגמה סובר שזה בכלל איסור די נמוך.