4 תשובות
כי הם חושבים שמישקפיים יהיה להם יפה (?)
חושבים שמשקפים זה יפה
כי אין להם הרבה מוח ולא שמעו על משקפי ראייה ללא מספר
אנונימית
כי הם חושבים שמשקפיים זה מדליק וקול