תשובה אחת
כן אפשר ללכת לקופות של ''בימות'' או חברת כרטיסים שונה או לחפש בגוגל מספר ולהתקשר
באותו הנושא: