4 תשובות
הכוונה להופעה שתהיה בארץ? כן.
שואל השאלה:
כן בארץ
שואל השאלה:
צודקת, הזמנתי מסוף מלאן