תשובה אחת
תמיד יש בעיוץ באתרים תנסה לתפוס את המוקד בטלפון