תשובה אחת
לא להיות תקיף אליה וכשאתה רואה שלא טוב לך שאתה נוגע בה אז אל תיגע פשוט
באותו הנושא: