4 תשובות
לא.
כנראה שבשלישי
כן אבל זה יהיה 30% לא יפתחו הכל וגם מה שיפתח יהיה זהיר רצח וזה יהיה סיוט
גם החנויות רחוב נפתחות היום.
לא, ואם יפתחו זה יהיה מזה טעות בדוק יהיה גל שני.
לא, פתחו רק קמה מיתחמים כמו ביג