7 תשובות
קניון פתח תקווה.
פתח תקווה
חבריה, קניון פתח תקווה מדורג במקום השלישי בכל הקניונים של ישראל, אנחנו שולטים.
פתח תקווהה
פתח תקווה