2 תשובות
כשהכל ירגע קצת
פתחו קניונים ועוד מעט יפתחו עוד