2 תשובות
שיפוע לפי נוסחת שיפוע. ואז הנוסחה : (y-y1=m(x-x1 לפי שיפוע ונקודה.
מה שעלייך לעשות זה למצוא את הM על ידי משוואת השיפוע
שהיא Y-Y חלקי X-X
זה שווה ל-6
אחרי כן נציב נקודה אחת ואת השיפוע בנוסחא לחישוב משוואה:
(Y+4=6(X-6
Y+4=6X-36
המשוואה הסופית היא-
Y=6X-40
AMB