11 תשובות
הנה אתר
שואל השאלה:
יש בקישור רק לרמה מצומצמת ורגילה, אני צריכה מוגברת
שואל השאלה:
יש לי מחר מפמר ואני רוצה לראות דוגמאות
אני כתה ט והיום היה לי מפמר
יש אתר כזה שיש בו מאגר של כל המפמרים מכל השנים ובכל שנה יש אופצייה לבחור מתומצמת רגילה ומוגברת
יש באתר קיבינטמטיקה. רציני.
זה שאמר שהוא ניגש למבחן אתה יכול לשלוח לי בפרטי פחות או יותר מה היה ושאלות שאתה זוכר? בבקשה
תכתבי מפמר במתמטיקה 2016
שואל השאלה:
חיפשתי לא מצאתי כלום
תחפשי מפמר במתמטיקה לדוגמא כיתה ט רמת מופת (מופת זה מוגבר)