תשובה אחת
זה לא שהם הצטרפו זה שהם שלחו לך בקשת מעקב כמו באינסטגרם